بروشور و دستورالعمل

راهنمای محصول و بروشور

دستورالعمل ها و بروشورهای محصول را مشاهده یا دانلود کنید.اگر نتوانستید محصول مورد نظر خود را پیدا کنید، لطفا با شماره 86 755 28591602 +86 تماس بگیرید یا به آدرس ایمیل زیر ایمیل بزنید:info@jablebio.com، برای جزئیات بیشتر

مقدمه- سواب Naso/Oropharyngeal

مقدمه- مجموعه نمونه سرویکال (کیت) خود مجموعه

مقدمه-لوله (کیت) نمونه برداری ویروس یکبار مصرف

مقدمه- کیت برس نمونه برداری دهانه رحم HPV

مقدمه- کیت مجموعه بزاق

产品手册-深圳远健生物科技有限公司

简介-HPV宫颈自采样套装

简介-一次性使用病毒采样管

简介-子宫颈样本采集器

راهنمای کاربر-سواب جمع آوری نمونه یکبار مصرف

راهنمای کاربر-لوله نمونه برداری ویروس یکبار مصرف

راهنمای کاربر- کیت مجموعه بزاق

说明书-细胞保存液

说明书-一次性使用病毒采样管

说明书-一次性使用采样管

说明书-一次性使用无菌采样拭子

说明书-子宫颈样本采集器